วิธีการกรวดน้ำอุทิศบุญที่ถูกต้อง


ใช้มือขวาจับภาชนะที่เทน้ำแล้วเริ่มเทน้ำลงไป โดยเริ่มกรวดน้ำขณะที่พระท่านขึ้นต้นบทสวดว่า “ยะถา วะริวะหาปูรา…” โดยเทน้ำไปเรื่อยๆไม่ให้ขาดสาย ขณะที่เทน้ำนั้นก็ให้ตั้งจิตอุทิศบุญที่ทำนั้นส่งให้ผู้ที่ต้องการจะให้โดยไม่ต้องกังวลถึงสิ่งใด ระวังอย่าให้จิตส่ายและไม่ต้องกลัวว่าพระจะสวดจบบทกรวดน้ำเสียก่อน เพราะสิ่งสำคัญในการส่งบุญก็คือจิตที่แน่วแน่เป็นเรื่องสำคัญที่สุด

ส่วนมืออีกข้างที่ไม่ใช้กรวดน้ำอีกข้างระวังอย่าเอามือหรือนิ้วไปขวางทางน้ำที่ไหล เพราะจะเป็นการปิดกั้นกระแสบุญไม่ให้ไหลอย่างสะดวกและมีผู้ปฏิบัติผิดๆเช่นนี้อยู่มากมาย อย่างไรก็ตามถ้าหากไม่สามารถหาน้ำมากรวดให้ได้ทันก็ใช้วิธีการกรวดแห้งก็ได้ คือใช้จิตที่ตั้งมั่นแล้วนั้นเป็นการส่งบุญ บุญนั้นย่อมส่งถึงตัวผู้ที่เราปรารถนาให้ได้รับเช่นเดียวกัน

การรับพรพระ คือ อาการที่ผู้ที่ทำบุญนั้นได้แสดงความนอบน้อมทั้งกายและใจ รับความปรารถนาดี ที่พระภิกษุสงฆ์ตั้งจิตที่มีเปี่ยมด้วยความเมตตาปรารถนาให้ผู้ให้ทานนั้นมีความสุข ทำการสวดประสิทธิ์ประสาท ให้ผู้ทำบุญได้รอดพ้นจากอันตรายภัยพิบัติทั้งหลาย และเจริญด้วยอายุ (ชีวิต) วรรณะ (ฐานะ) สุขะ (สุขภาพดี) พละ (กำลังกายและกำลังใจ) เป็นต้น

บทที่พระท่านเริ่มสวดให้พรสำหรับการตักบาตรทำบุญทั่วไปก็คือ “สัพพีตีโย วิวัชชันตุ….” โดยขณะรับพรก็ให้น้อมจิตตั้งมั่นรับอย่างมีสมาธิจนกว่าท่านจะสวดให้พรจบ

การรับพรพระที่ดีนั้น “หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ” ครูบาอาจารย์คนสำคัญท่านได้ให้แนะนำในการ ตั้งจิตเพื่อรับพรว่า “ข้าพเจ้าขอรับพรที่ได้นี้ขอให้ติดตามข้าพเจ้าตลอดไปในชาตินี้ชาติหน้า” เสร็จแล้วก็อธิษฐานเรียกพระเข้าตัว เป็นอันเสร็จสิ้นการทำบุญตักบาตรโดยสมบูรณ์ ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันและเป็นประโยชน์กับผู้ที่แสวงบุญเพื่อให้ได้รับผลบุญนั้นได้มากที่สุด


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *