Category: Uncategorized

 • แบบนี้ก็ได้เหรอ! ความเชื่อโบราณเกี่ยวกับ “การกรวดน้ำ”

  เมื่อพระสงฆ์สวดบท “ยถา…” เป็นความคุ้นเคยของพระพุทธศาสนิกชนผู้ร่วมพิธีประกอบการบุญ การกุศลในทางพระพุทธศาสนา เราจะสามารถรับรู้ได้ทันทีว่าขั้นตอนนี้เราควร “กรวดน้ำ” ตามความเชื่อโบราณที่เกิดมาเราก็เห็นพิธีทางศาสนากันมาตั้งแต่ยังเด็ก ผู้ใหญ่หลายท่านมักพูดว่า “ทำบุญ แล้วต้องกรวดน้ำด้วย ไม่อย่างนั้นเราจะไม่ได้บุญ” หรือหากเป็นการทำบุญให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ก็จะไม่ได้รับส่วนบุญที่เราทำให้ หากไม่มีการกรวดน้ำ แล้วทำไมต้อง “กรวดน้ำ” ? การที่เราตั้งใจอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับญาติ คนรู้จักที่ล่วงลับไปแล้ว หรือเทวดาประจำกาย ตลอดจนเหล่าเจ้ากรรมนายเวร และวิญญาณที่ไม่มีญาติ เราสามารถกรวดน้ำได้ในทันทีที่เราทำบุญเสร็จ หรือเราจะกลับไปกรวดน้ำที่บ้านก็ได้ แต่อย่างหลังนี้หลายคนอาจจะกลับบ้านไปแล้วลืมไปเลย ทำให้คนที่เราตั้งใจทำบุญให้เขาไม่ได้รับส่วนบุญที่เราทำ ส่วนในระหว่างที่เรากรวดน้ำนั้น ให้เราระลึกถึงคนที่เราอยากทำบุญให้ หรือคนที่มีเวรกรรมต่อกัน ขออโหสิกรรมต่าง ๆ เพื่ออุทิศผลบุญที่ได้ทำให้แก่บุคคลเหล่านั้น ซึ่งกรวดน้ำได้ทั้งเปียกและแห้ง หมายถึงว่า กรวดน้ำแบบเปียก โดยใช้น้ำเป็นสื่อ ค่อย ๆ เทน้ำลงที่รองรับไปพร้อมกับอุทิศผลบุญกุศลไปด้วย และวิธี กรวดน้ำแบบแห้ง คือ ไม่ใช้น้ำ แค่ใช้การประนมมือ อธิษฐานนึกถึงคนที่เราอยากให้ผลบุญนี้ก็เพียงพอ “กรวดน้ำ” เพื่ออุทิศบุญกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรหรือญาติที่ล่วงลับไปแล้ว คงไม่ผิดแปลกอะไรเพราะเป็นเรื่องที่ทุกคนรู้และทำเป็นประจำอยู่แล้ว แต่ยังมีความเชื่อเรื่องการ “กรวดน้ำ” ที่หลายคนก็ยังไม่รู้ และเกิดความสงสัยว่าแบบนี้ก็สามารถทำได้ด้วยหรอ กรวดน้ำให้ตัวเองกับความเชื่อว่า “ทำบุญต้องได้บุญ” ก็ไม่ใช่เรื่องผิดแปลกอะไรที่ทำบุญแล้วต้องได้บุญ […]

 • บทสวดขอขมากรรม ขออโหสิกรรม ขอขมาเจ้ากรรมนายเวร

  บทสวดขอขมากรรม ขออโหสิกรรม คำอธิษฐานอโหสิกรรม เจ้ากรรมนายเวร สำหรับใครที่อยากขอขมาเจ้ากรรมนายเวร หลังทำบุญ หลังสวดมนต์ก่อนนอน หรือขณะจุดธูปขอขมาเจ้ากรรมนายเวร ก็สามารถกล่าวบทสวดนี้ได้ บทสวดขอขมากรรม ขออโหสิกรรม คำอธิษฐานอโหสิกรรม เจ้ากรรมนายเวร ตั้งนะโมฯ 3 จบ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ และต่อด้วย บทสวดขอขมากรรม ขออโหสิกรรม เจ้ากรรมนายเวร กายะกัมมัง วะจีกัมมัง มะโนกัมมัง สัญจิจจะกัมมัง อะสัญจิจะกัมมัง ขะมันตุ เม อะโหสิกัมมัง ภะวะตุ เม กรรมใดๆ ไม่ว่าจะเป็นกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ที่ข้าพเจ้าได้ทำล่วงเกินแก่ผู้ใด ทั้งโดยตั้งใจก็ดี ไม่ได้ตั้งใจก็ดี […]

 • รวมบทกรวดน้ำแบบสั้น บทกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร บทกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล

  รวบรวมคำกล่าวบทกรวดน้ำหลังทำบุญเสร็จในรูปแบบต่างๆ มาฝากทุกคน เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับ เทวดาประจำตัว เจ้ากรรมนายเวร และสรรพสิ่งทั้งหลาย ทั้งบทกรวดน้ำแบบสั้น, บทกรวดน้ำให้เทวดาประจำตัว, บทกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร และบทกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล บทกรวดน้ำแบบสั้น อิทัง เม ญาตินัง โหนตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย ขอบุญนี้ จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าเถิด ขอญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีความสุขด้วยเทอญ บทกรวดน้ำให้เทวดาประจำตัว ตั้งนะโม 3 จบ และกล่าว นะ โม พุท ธา ยะ ลูกขอเชิญพระพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์โปรดเสด็จมาเป็นประธาน อิทัง สัพพะเทวานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงที่รักษาตัวข้าพเจ้า ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวง จงมีความสุข ข้าพเจ้าขอฝากน้ำอุทิศนี้ไปกับพระแม่ธรณี พระแม่คงคา โปรดมาเป็นทิพย์พยาน ขออานิสงค์ผลบุญกุศลอันใดที่ข้าพเจ้า (กล่าวชื่อจริง-นามสกุล) ได้กระทำในวันนี้ ทั้งหมด ทั้งปวง ข้าพเจ้า ขออุทิศให้กับเทวดาทั้งหลายทั้งปวงของข้าพเจ้า […]

 • 3 คำกรวดน้ำ อุทิศบุญ มอบบุญ ถวายบุญ ต้องใช้อย่างไร

  หมอปลาย พรายกระซิบ ไขข้อสงสัย 3 คำกรวดน้ำ อุทิศบุญ มอบบุญ และถวายบุญ ใช้กับใคร และใช้อย่างไร หลังจากเสร็จสิ้นการกรวดน้ำเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับ เจ้ากรรมนายเวร หรือเทวดาประจำตัว ก็จะมีการพูดเพื่ออุทิศบุญให้กับเขาเหล่านั้น เช่นประโยคที่ว่า ข้าข้าพเจ้าขออุทิศผลบุญกุศลให้กับ… แต่ทราบหรือไม่ว่า คำกล่าวในการกรวดน้ำนั้นมีบริบทในการใช้ที่แตกต่างกันอยู่ ระหว่างคำว่า มอบบุญ, อุทิศบุญ และถวายบุญ แต่ละคำควรใช้อย่างไรจึงจะสื่อสารถึงผู้รับได้อย่างชัดเจน หมอปลาย พรายกระซิบ ได้ไขข้อข้องใจให้แล้ว อุทิศบุญ ใช้กับผู้ที่ล่วงลับ ผู้ที่เสียชีวิตไปแล้ว เจ้ากรรมนายเวร หรือสิ่งที่เป็นอดีต มอบบุญ ใช้กับผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ เช่น บิดา มารดา สามี ภรรยา ลูก เป็นต้น ถวายบุญ ใช้กับเทพ

 • วิธีการกรวดน้ำอุทิศบุญที่ถูกต้อง

  ใช้มือขวาจับภาชนะที่เทน้ำแล้วเริ่มเทน้ำลงไป โดยเริ่มกรวดน้ำขณะที่พระท่านขึ้นต้นบทสวดว่า “ยะถา วะริวะหาปูรา…” โดยเทน้ำไปเรื่อยๆไม่ให้ขาดสาย ขณะที่เทน้ำนั้นก็ให้ตั้งจิตอุทิศบุญที่ทำนั้นส่งให้ผู้ที่ต้องการจะให้โดยไม่ต้องกังวลถึงสิ่งใด ระวังอย่าให้จิตส่ายและไม่ต้องกลัวว่าพระจะสวดจบบทกรวดน้ำเสียก่อน เพราะสิ่งสำคัญในการส่งบุญก็คือจิตที่แน่วแน่เป็นเรื่องสำคัญที่สุด ส่วนมืออีกข้างที่ไม่ใช้กรวดน้ำอีกข้างระวังอย่าเอามือหรือนิ้วไปขวางทางน้ำที่ไหล เพราะจะเป็นการปิดกั้นกระแสบุญไม่ให้ไหลอย่างสะดวกและมีผู้ปฏิบัติผิดๆเช่นนี้อยู่มากมาย อย่างไรก็ตามถ้าหากไม่สามารถหาน้ำมากรวดให้ได้ทันก็ใช้วิธีการกรวดแห้งก็ได้ คือใช้จิตที่ตั้งมั่นแล้วนั้นเป็นการส่งบุญ บุญนั้นย่อมส่งถึงตัวผู้ที่เราปรารถนาให้ได้รับเช่นเดียวกัน การรับพรพระ คือ อาการที่ผู้ที่ทำบุญนั้นได้แสดงความนอบน้อมทั้งกายและใจ รับความปรารถนาดี ที่พระภิกษุสงฆ์ตั้งจิตที่มีเปี่ยมด้วยความเมตตาปรารถนาให้ผู้ให้ทานนั้นมีความสุข ทำการสวดประสิทธิ์ประสาท ให้ผู้ทำบุญได้รอดพ้นจากอันตรายภัยพิบัติทั้งหลาย และเจริญด้วยอายุ (ชีวิต) วรรณะ (ฐานะ) สุขะ (สุขภาพดี) พละ (กำลังกายและกำลังใจ) เป็นต้น บทที่พระท่านเริ่มสวดให้พรสำหรับการตักบาตรทำบุญทั่วไปก็คือ “สัพพีตีโย วิวัชชันตุ….” โดยขณะรับพรก็ให้น้อมจิตตั้งมั่นรับอย่างมีสมาธิจนกว่าท่านจะสวดให้พรจบ การรับพรพระที่ดีนั้น “หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ” ครูบาอาจารย์คนสำคัญท่านได้ให้แนะนำในการ ตั้งจิตเพื่อรับพรว่า “ข้าพเจ้าขอรับพรที่ได้นี้ขอให้ติดตามข้าพเจ้าตลอดไปในชาตินี้ชาติหน้า” เสร็จแล้วก็อธิษฐานเรียกพระเข้าตัว เป็นอันเสร็จสิ้นการทำบุญตักบาตรโดยสมบูรณ์ ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันและเป็นประโยชน์กับผู้ที่แสวงบุญเพื่อให้ได้รับผลบุญนั้นได้มากที่สุด